Golemansi

Golemansi skiller seg ut fra de fleste andre magigrener ved at den ikke bare krever ferdigheter med Magic skillen, men også Crafts for å bygge konstruksjonene.

Bruk Crafts for å bygge golemene. Dette krever selfølgelig at du har passende materialer tilgjengelig. Det betyr råmateriale for å konstruere kroppen, samt “hjertet” som konstruksjonen er bygget rundt.
Hjertet er en konstruksjon som kan ta mange timer, i noen tilfeller dager, å lage, og krever både kostbare og uvanlige materialer. Kvaliteten på hjertet er basert på Crafts kastet som blir brukt for å konstruere det og tiden brukt . Se lenger ned for informasjon om styrker og konstruksjonstid.

En Golemanser kan kun bruke hjerter han selv har laget, da de konstant trekker kraft fra ham selv for å holde på magien. Dette betyr også at det er begrenset hvor mange aktive hjerter en Golemanser kan ha om gangen.
Dette reguleres av Magic skillen. Hvert poeng du har i Magic git 2 Hjertepoeng, så en Golemancer med Magic Good ( 3 ) kan ha 6 poeng med hjerter på en gang.

golemheart_background.jpg

Lages det flere enn dette uten først å dekonstruere et hjerte først så trekker hjertenefor mye livskraft fra Golemanseren. Dette manifesterer seg som et UTMATTET aspekt som kan vare i flere døgn. I tillegg vil alle hjerter med Poor kvalitet bli ØDELAGT, mens de av høyere kvalitet vil å aspektet SKADET HJERTE frem til flere timer med reparasjon kan utføres.

Konstruksjon av Hjerter

Å konstruere et Hjerte av en hvis kvalitet krever BÅDE tid til konstruksjonen, og et høyt nok kast av ferdigheten Craft (se “Golem Hjerter” lenger ned).
Resultatene man kan oppnå er:

Fail – Materialene er brukt opp og Golemanseren må starte på nytt igjen fra bunn av.
Succeed at a cost – Hjertet blir laget som planlagt, men enten så aktiveres den idet det blir fullført og samler sammen masse skrot fra laboratoriet til Golemanseren for å lage en usedvalig livlig golem så må tas kontroll over eller beseires før hjertet kan brukes som vanlig. Alternativt så lages hjertet som ett kvalitetsnivå lavere enn planlagt men uten ekstra hendelser.
Succeed – Hjertet blir laget akkuratt som planlagt.
Succeed with Style – Tiden brukt blir redusert med ett skritt, eller Hjertet er ett kvalitetsnivå høyere enn planlagt.

Vekke en golem

Når en Golemanser har et hjerte klart og råmateriale tigjengelig tar det kort tid å konstruere kroppen. Alt som trenges er noen øyeblikk og aktiveringen av energien i hjertet, noe som krever et Magic kast (vanskelighetsgraden er lik kvaliteten til hjertet).

På dette tidspunktet genereres også passende aspekter for golemen, fortrinnsvis basert på materialet det er laget av.
Materialer kan være omtrent hva som helst, så lenge det er nok av det. De fleste trenger materiale nok til å dekke en kropp som er minst på størrelse med en stor hund, og svært få golemer lager større enn et stort menneske. Om nødvendig så diskuter det med GMen for å bli enig om detaljer.
Eksempler på materialer: Stein, lær, bein, kroppsdeler, jord, glass, planker, pels, gjødsel, osv…

Når et Hjerte blir aktivert så kastes Magic skillen som kastes. Vanskelighetsgraden står i listen over Hjerter, og er ett nivå høyere enn å lage hjertet. Resultatene for kastet er som følger:

Fail – Golemet starter å bygges opp, men ramler plutselig fra hverandre. Energien som ble frigjort for å konstruere kroppen slår tilbake mot Golemanceren og skaper en Boost som kan brukes mot ham.
Succeed at a Cost – Golemet formes, men med en svakhet; Golemet har ett ekstra aspekt som er negativt ladet for golemet.
Succeed – Golemet formes som normalt.
Succeed with Style – Golemet er perfekt formet, og får ett ekstra aspekt som er positivt ladet.

Golemet som formes trenger ikke nødvendigvis være av humanoid fasong, eller å ha bevegelige lemmer. Når golemet vekkes så bestemmer Golemanseren seg for fason og bruksområde. Om fasongen er kraftig endret fra standaren (humanoid) så er vanskelighetsgraden for å vekke det økt med ett nivå.

Golem og “helse”

Et golem har et visst antall stress-bokser basert på kvalitet. I tillegg har alle golemer også to Konsekvenser:
SKADET HJERTE (2)
– ØDELAGT HJERTE (4)

En golem med skadet hjerte kan fortsette å operere, men Hjertet kan ikke brukes til å lage en ny golem før det har gått igjennom reparasjon.

Et ødelagt golem fortsetter å operere til det blir tatt ut av kampen eller et par minutter har passert, avhengig av hva som passer historien best. Etter det er hjertet helt ødelagt og kan ikke brukes til noe.

En Golemanser kan når som helst velge å deaktivere et golem. Han sender en enkel mental kommando (fri handling) og golemen faller sammen. Hjertet kan plukkes opp og brukes på nytt så sant det ikke har tatt skade.

Alle golemer er totalt immune mot søvn, tankekontroll eller overtallelser av alle slag. Om det krever tankekraft så kan de ikke gjøre det eller bli påvirket av det.

Kontrollere golemene

En golem kan adlyde enkle kommandoer, stort sett 2-5 ords setninger, uten videre oppsyn av Golemanseren. Dette kan være kommandoer som “Følg etter meg”, “Last kassene inn i vognen”, “Kast den vognen” og lignende. Bare vær klar over at golemer ikke er kjent for sine dypsindige tanker og har en tendens til å ta ting veldig bostavelig.

Om en oppgave blir fullført vil golemen stoppe det den holdt på med og blir stående stille helt til den får en ny kommando. Det samme vil skje om den får en oppgave som helt klart er umulig å utføre (“Bring meg sola”).
Kommandoer som påvirker motvillige ofre er så godt som umulige å gjennomføre. For eksempel om en golem blir kommandert til “Angrip ham!” vil den gå over til offeret og gjøre et enkelt og ikke spesiellt koordinert utfall for deretter å anse ordren som utført, og blir dermed stående stille. Enhver person som ikke har problemer med å flytte seg kan automatisk slippe unna et slikt angrep.

Om mer kompliserte oppgaver skal utføres kan Golemanseren ta direkte kontroll, men kun over ett golem om gangen, uansett hvor langt unna den er. Dette krever full konsentrasjon og gir Golemanseren aspektet BARE HALVVEIS TILSTEDE så lenge konsentrasjonen opprettholdes.

Golemen som blir kontrollert har sin egen ferdighets-rating (basert på kvalitet) som blir brukt for alle fysiske handlinger, men Golemanseren kan bruke sine egne mentalt baserte ferdigheter der det er logisk, for eksempel vel løsing av gåter og lignende.

Golem Hjerter

Poor (1 poeng)
Skills: Poor (-1 )
Stress: Ingen
Aspekter: 1 negativt ladet
Konstruksjonstid: En time
Craft for å lage: Mediocre ( 0 )
Magic for å vekke: Average ( 0 )

Average (2 poeng)
Skills: Average ( 1 )
Stress: 1 boks
Aspekter: 1 negativt og 1 positivt ladet
Konstruksjonstid: En dag
Craft for å lage: Fair ( 2 )
Magic for å vekke: Good ( 3 )

Good (3 poeng)
Skills: Good ( 3 )
Stress: 2 bokser
Aspekter: 1 positivt ladet
Konstruksjonstid: En uke
Craft for å lage: Great (4 )
Magic for å vekke: Superb ( 5 )

Golemhjerter av høyere kvalitet er mulig, men krever ekstremt verdifulle og sjeldne materialer. Å lage et slikt hjerte kan ofte være fokus for et eventyr.

Golemansi

Tempting Fate Mashiem