Magi

For å bruke magi kreves to ting.

1 – Et aspekt som forklarer hvilken TYPE magi du bruker
2 – Å kjøpe ranks i skillen Magic

Forskjellige typer magi

Golemansi

Illusjonisme

Magi

Tempting Fate Mashiem