Illusjonisme

Illusjonisme er kunsten å få en person til å se, høre og føle noe som ikke egentlig er der. Det er i praksis en form for mental kontroll som lar deg “lure” sansene til personer rundt deg.

En Illusjonist bruker sin Magic skill for alle handlinger som har med illusjoner å gjøre. Dette er også skillen som begrenser hvor mange aktive illusjoner som opererer samtidig. Det betyr at en Illusjonist med Magic Good (+3) kan kontrollere tre illusjoner samtidig.
Så lenge illusjonene opprettholdes så krever de konsentrasjon. Det gir derfor en -2 straff på alle andre aktiviteter som utføres (unntaket er alle Defend handlinger).

Om ingenting annet er nevnt så er det kun ett offer som kan se illusjonen om gangen. Vanskelighetsgraden på Magic kastet kan heves for å innlemme flere personer i illusjonen. Et angrep vil kun gjelde den personen som blir angrepet. Andre kan se illusjonene, men det vil ikke virke livtro som for offeret.

Vanskelighet +1 : 10 personer kan se illusjonene.
Vanskelighet +2 : En liten folkemengde kan se illusjonene (f.eks et lite by-torg).
Vanskelighet +3 : En stor folkemengde kan se illusjonene (f.eks. en hel by)

Avstanden til illusjonene er urelevant, så lenge du kan se de selv.

De forskjellige handlingene du kan gjøre med Illusjonisme:

Overcome:

Create Advantage:

Attack:
Du maner fram livstro effekter som angriper målet ditt. De beskytter seg med Will i et forsøk på å se igjennom effektene. Feiler de tar de skaden som Mental skade. Skaden blir redusert av eventuell fysisk rustning, til tross for at det er Mental skade. Dette fordi dine illusjonsangrep er nødt til å penetrere eller forbigå rustningenfor at illusjonens troverdighet skal opprettholdes.
I hvilken form angrepet kommer er opp til hver enkelt Illusjonist. Noen maner fram fiender som angriper offeret sitt, andre skaper flyvende sverd som angriper, mens andre igjen får ofrene til å tro at de baner seg igjennom et kratt av sverdskape tornebusker.

Defend:
Illusjonisme er ikke egnet til å forsvare seg med da det ikke har noe fysiske effekter.

Stunts
Her er noen eksempler på stunts:

Så du det!!?!
Du for +2 på Magic for å skape en distraksjon mot en person som prøver å være på vakt.

Mareritt
Du er spesiellt flink til å vende offerets fantasi imot ham selv og får ham til å se sine værste mareritt. Bruk ett Fate Poeng og få +2 på et Magic attack. Om du klarer et kast mot offerets Will så vil han i tillegg til Mental skade løpe i panikk for X antall runder [X = antall skift i suksess]

Illusjonisme

Tempting Fate Mashiem