En verden full av hemmeligheter…

I en verden av strid og mistro, bygd på slavearbeid og klasseskille, hva kan en liten gruppe med eventyrere gjøre for å overleve? Jaktet av militæret, på kant med både loven og de kriminelle elementer og i direkte konflikt med ondskapsfulle og ambisiøse kultister er livet slett ingen dans på roser.

Tempting Fate

Tempting fate logo Larsassin HablaH barash gabriel_johansson_12