Truqck "half-man"

Ett hode høyere enn gjennomsnittet, snauklipt, robust

Description:

High Concept: Retningsløs halvogre
Trouble: Veldig klønete
Aspect: Impulsiv og uobservant
Aspect: På rett sted til rett tid
Aspect: Sterk som en okse

Refresh: 3

Physical Stress: 4
Mental Stress: 4

Skills

Physique : Great ( 4 )
Fight : Good ( 3 )
Will: Good ( 3 )
Ride : Fair ( 2 )
Contacts : Fair ( 2 )
Provoke : Fair ( 2 )
Athletics : Average ( 1 )
Burglary : Average ( 1 )
Empathy : Average ( 1 )
Shoot : Average ( 1 )

Stunts

Bullrush
Du kan bruke Physique til å gjøre et fysisk angrep med +2, men kun om du kan ta løpefart nok til å bygge opp hastighet.

Extras
-

2 free stunts left

Bio:

Truqck "half-man"

Tempting Fate HablaH