Jebediah

Description:

High Concept: Illusjonist
Trouble: Autoriteter tror ikke på meg!
Aspect: Unnslipper mot alle odds
Aspect: Gode dåder går sjelden ustraffet
Aspect: På flukt fra kulten

Refresh: 3

Physical Stress: 3
Mental Stress: 4

Skills

Magic : Great ( 4 )
Will : Good ( 3 )
Athletics : Good ( 3 )
Physique : Fair ( 2 )
Investigate : Fair ( 2 )
Deceive : Fair ( 2 )
Fight : Average ( 1 )
Notice : Average ( 1 )
Craft : Average ( 1 )
Stealth : Average ( 1 )

Stunts

Så du det!!!??!
Får +2 på Magic for å skape distraksjoner.

Extras
-

2 free stunts left

Bio:

Jebediah

Tempting Fate barash