Beldobran Teyb

Lubben med Ibsenskjegg og pipe

Description:

High Concept: Golemanser
Trouble: Lett distrahert
Aspect: Kunnskap gir kontroll
Aspect: Venner finnes på de merkeligste steder
Aspect: Liker underdogs

Refresh: 3

Physical Stress: 2
Mental Stress: 3

Skills

Crafts : Great ( 4 )
Magic : Good ( 3 )
Contacts : Good ( 3 )
Will : Fair ( 2 )
Lore : Fair ( 2 )
Empathy : Fair ( 2 )
Resources : Average ( 1 )
Investigate : Average ( 1 )
Rapport : Average ( 1 )
Fight : Average ( 1 )

Stunts

Det har jeg lest om!
Du har lest hundrevis – om ikke tusner – av bøker om alle mulige emner. Du kan bruke et Fate poeng for å bruke Lore_ isteden for en hvilkenhelst annen skill_ for ett kast eller en utveksling, så sant du kan forsvare at du har lest om handlingen du prøver å utføre.

Løgnhviskeren
+2 på alle Empathy kast for å oppdage eller tyde løgner, uavhengig om de er rettet mot deg eller noen andre.

Extras
-

1 free stunt left

Bio:

Beldobran Teyb

Tempting Fate Larsassin